TEMPUS projekat:
Sport Professions: Education, Employment, Development in the Balkan Region
Studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu (FSFV) koji su pohađali intenzivni kurs pod nazivom “Current topics in Elite Sports' Training and Management” na Sportskom Univerzitetu u Tirani, i intenzivni kurs pod nazivom “Health-Related Physical Education”, na Departmanu za fizičko vaspitanje i sport, Univerziteta u Skadru, sproveli su testiranje “na daljinu”, na način da su se iz prostorija i sa ICT platforme FSFV-a, preko Moodle sistema, ulogovali na ICT platformu Univerziteta Foro Italico iz Rima, i testirali se na engleskom jeziku.